Zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza zapytania ofertowego. Ułatwi i przyspieszy to proces zamawiania wybranego produktu.

Przebieg procesu od zamówienia do odbioru (w przypadku strony WWW i szablonu Allegro):

  1. Zgłoszenie przez klienta zapotrzebowania na produkt.
  2. Ustalenie szczegółów (tj. zawartość, pomysły na projekt graficzny, wycena).
  3. Przedstawienie klientowi koncepcji graficznej i wprowadzenie do niej zgłoszonych poprawek.
  4. Wystawienie faktury PRO-FORMA na 100% wartości zamówionego produktu i opłacenie jej przez klienta (nie dotyczy szablonu Allegro).
  5. Kodowanie & programowanie i wdrażanie produktu.
  6. Wystawienie faktury VAT do opłaconej faktury PRO-FORMA.
  7. Przekazanie produktu klientowi + wprowadzenie ew. poprawek.

* - pole wymagane